A Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert bemutatása

Látogatható:

ápr. 1-től - nov. 30.-ig
9-15 óráig.
Előzetes bejelentkezés alapján
szakvezetést vállalunk! 
Belépőjegy árak:
Diákoknak: 100Ft
Felnőtteknek: 300Ft
Természetbarát/turista kártya
tulajdonosoknak 50%
kedvezményt biztosítunk.

4032 Debrecen 
Hollós utca 3.

Tel: +36 (52) 412 000,
E-mail: 
koskaroly@muveszeti-debrecen.sulinet.hu

GPS: 47,5590690, 21,6064690

Kapcsolattartó:

Zsuga Zoltán
Kertvezető/laboráns

Tihanyi György
botanikus kert alapítója

A honlap botanikus kerti oldalait  írta és fényképezte:
Tihanyi György

A  Debrecen városában található Diószegi Sámuel Botanikus Kert jelenleg a Debreceni Tankerületi Központ irányítása alatt működő Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium egyik büszkesége. Az 1983-ban az iskolaalapításkor kínálkozó lehetőség indította el azt a kezdeményezést, hogy a rendelkezésre álló mintegy 2,2 hektáros területen a botanikus kert kialakításába fogjunk.  Az ehhez szükséges anyagi fedezetet évről-évre, kizárólag pályázatok útján elnyert támogatások és mérhetetlen mennyiségű önkéntes munka és összefogás biztosították. A talajmunkáktól a növénytelepítésen keresztül lépésről-lépésre haladva értünk el odáig, hogy az MTA Botanikai Kutató Intézet munkatársainak javaslatára Debrecen városa, 1992-ben botanikus kertünket védett természeti értékké nyilvánítsa. Botanikus kertünk a város leggazdagabb dendrológiai gyűjteménye. Fás taxonjainak száma meghaladja az ezret, és országosan is jelentős helyet foglal el a botanikus kerti élőgyűjtemények rangsorában. Az itt található gyűjtemény lombhullató és örökzöld lomblevelű fákra és cserjékre, tűlevelűekre és lágyszárú évelőkre tagolódik. Különleges értéket képvisel a hazai viszonylatban egyedülállónak mondható, mintegy 80 fajt számláló hidegtűrő bambuszgyűjtemény is. A kert gondozottsága és tudományos feldolgozása mintaértékű. Gyűjteménye hazai és külföldi kapcsolatai révén rendszeresen gazdagodik. A botanikus kertek valójában élő múzeumok, hazánk lélegző örökségének nagy értékű kincsestárai, melyek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a biológiai sokféleség és a géntartalék megőrzésében. Talán még ennél is hangsúlyosabb lehet a botanikus kert iskolai szerepvállalása, hiszen botanikus kertünk az iskolai élettér szerves része, amely természeti környezetet von az iskola köré, puszta jelenlétével is nevelő hatású. Szolgálja az esztétikai nevelést, érzelmi hatást gyakorol az iskola diákjaira és tanáraira egyaránt. Ihletet nyújt a művészi kifejezéshez és stressz oldó hatásával segíti a relaxációt. Egyszóval nevelési színtér, mely nagymértékben hozzájárul a környezet-adekvát magatartás kialakításához és a diákok környezetkultúrára való szocializációjához. E sajátos iskolakörnyezet kialakításával olyan többletet tudunk adni diákjainknak, amelynek igazi hozadéka felnőttkori életminőségükben, környezettudatos tetteikben, cselekedeteikben mérhető meg igazán. Botanikus kertünk a természet értékeinek védelme és bemutatása mellett jelentős szerepet vállal más iskolák diákjainak képzésében is. Látogatottsága révén a közművelődést is szolgálja, és hatást gyakorol a környező kertes városrész növénytelepítéseire is.

 Tájékoztató kiadvány